English  |  Francaisאתר הנצחה של סג"ם אלון שחם ז"ל 


נפל ביום 30/01/2010 ט"ו בשבט
עד כה עברו 2549 ימים ללא אלון
שהם 6 שנים
ו- 359 ימים