8 שנות געגועים 
היי, במלאת שמונה שנים לנפילתו ולחסרונו של אלון ז"ל, תעלה המשפחה לקברו ותתייחד עם זכרו, ביום ו' 2/2/2018 בשעה 12:30