10 שנות געגועים בלתי נתפסים 
במלאת עשר שנים לנפילתו ולחסרונו של אלון ז"ל, נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו, ביום 14/2/2020 בשעה 13:30.

בקרו בדף הפייס של אלון 
בקרו בדף הפייס של אלון