9 שנות געגועים 
היי, במלאת תשע שנים לנפילתו ולחסרונו של אלון ז"ל, תעלה המשפחה לקברו ותתייחד עם זכרו, במסגרת מצומצמת.