English  |  Francaisאתר הנצחה של סג"ם אלון שחם ז"ל 


נפל ביום 30/01/2010 ט"ו בשבט
עד כה עברו 5056 ימים ללא אלון
שהם 13 שנים
ו- 311 ימים